Mérlegen a magyar iskola

Szerkesztette: Csapó Benő

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja 2009-ben indította el a „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című projektet. A kutatások eredményeit több kötetben adják a leendő és gyakorló pedagógusok kezébe.A kiadványsorozat most napvilágot látott kötetének az összeállításával az volt a szerzői munkaközösség célja, hogy átfogó képet adjon a magyar közoktatás eredményeiről és annak változásáról. A tanulmányok szerzői egy helyen, egységesen rendezett formában hozzáférhetővé tették azokat az adatokat, amelyek között vannak olyanok, amelyek ma már nehezen fellelhető kiadványokból származnak, és vannak olyanok is, amelyek forrása az internetről szabadon letölthető.
A kötetbe nemcsak azok a mérési területek kerültek be, amelyekről vannak rendszeres nagymintás felmérésekből származó adatok, hanem olyanok is, amelyekről lehetnének ilyen adataink. A lehetőségeket kisebb mintákról vagy kutatási projektekből származó adatokkal illusztrálják, és az elméleti háttér felvázolása során megmutatják ezek pedagógiai relevanciáját is.
A kötetben olyan témák szerepelnek, mint az olvasásvizsgálatok eredményei, a matematikatudás alakulása, az anyanyelvi készségek és képességek vizsgálata, az idegen nyelvek tanulásának eredményessége, a gondolkodási készségek és képességek fejlődésének mérése, egészségi állapot, egészségmagatartás stb.
Idekattintva megtekintheti a kiadványt.