matematika

SZÍNES MATEMATIKA SOROZAT
TÖRÖK-SOROZAT
C. NEMÉNYI-SOROZAT

A MI MATEKUNK SOROZAT

KI(S)SZÁMOLÓ SOROZAT

SZÁMOLÓS SZÍNEZŐ SOROZAT

PILÓTA SOROZAT

SZÁMOLJ VELEM! SOROZAT

PONTSZÁMOLÓ SOROZAT

KULCS A KOMPETENCIÁHOZ SOROZAT

TANESZKÖZÖK

SZÍNES MATEMATIKA SOROZAT
A Színes sorozat a saját cselekvő tapasztalatszerzésből kiinduló megismerést helyezi a középpontba, így teremti meg a matematika tanulásának alapját. A tanulók könnyen érthető szöveggel, a többször és több szinten visszatérő feladatsorokat új helyzetekben is megjegyzik és alkalmazzák. A feladatok ösztönöznek az önálló tevékenységre. Az illusztráció kapcsolata és aránya a szöveggel ideális, így elegendő alkalmat nyújt a gyermeknek a nagyfokú önállóságra, a tevékenykedő, felfedező tanulásra. Az osztálytermi munka – ahogy a matematika tanulásánál mindig – igényli a pedagógus differenciált tanulásirányítását, mert a tanulók közötti különbségek miatt a készségek és a képességek fejlesztéséhez erre van szükség. Ezt segíti a tankönyv. A problémahelyzetek arra ösztönzik a diákokat, hogy gondolkodással is gyarapítsák fogalmaikat, illetve minél több új kapcsolatot fedezzenek fel a már meglévő fogalmaik között. Differenciáltan tudják elemezni a feladatokat, lehetnek saját elképzeléseik, s alkalmazhatják is őket. A feladatmegoldásoknál pozitív önkép, a megismerés öröme, a gyermekek együttműködése garantált. A matematika iránti érdeklődés kialakulását és fenntartását segítik a motiváló, tevékenységre igényt tartó képek, ábrák, szöveges instrukciók, a feladatok valóságtartalma, tanulói tapasztalatokhoz kötése.
A könyv illusztrációja gazdag, szép, színes, a tananyag megértését, feldolgozását segítő. Vizsgálatuk, elemzésük közben könnyedén formálja, fejleszti a tanulók gondolatmenetét, problémamegoldó képességét. Ahol csak lehet, kihasználja a lehetőséget a játékra, ezáltal észrevétlenül juttatja ismerethez a gyerekeket.
Az 1. évfolyam tananyagának ismétlése után a szám- és műveletfogalom kialakítása következik a 100-as számkörben – az összeadás, a kivonás, illetve a szorzás, az osztás és a bennfoglalás előkészítése. A második kötet központi témáját a szorzó- és bennfoglalótáblák adják, amelyek mellett a mérések, valamint a geometriai alapfogalmak kapnak még fontos szerepet. A műveletekkel kapcsolatos új ismereteket a gyerekek az egész évre arányosan elosztva sajátíthatják el, mely lehetővé teszi az elmélyítést. Az összeadás és a kivonás tanulásához a szerző alaposan kidolgozta a gondolkodási lépéseket. A geometriai alapfogalmak a hétköznapi tapasztalatokra támaszkodva jelennek meg. Ebben az évben is beépülnek a furfangos jutalomfeladatok, amelyek a matematika iránti érdeklődés folyamatos fenntartása mellett az örömszerzés forrásai is. A gondolkodási eljárások részletes kidolgozása mellett folyamatosan találkozhatunk a kombinatorikus gondolkodást igénylő és szöveges feladatokkal.
A feladatok változatossága és különböző nehézségi foka segít a tanítónak abban, hogy a leggyengébb gyereket is sikerélményhez juttassa és a jó tanulók figyelmét is lekösse, képességüket továbbfejlessze.

1. OSZTÁLY
11178/I  Színes matematika I. kötet  (NAT2012)
11178/II Színes matematika II. kötet  (NAT2012)
11178/M Színes matematika képességfejlesztő munkafüzet
(NAT2012)
11178/F Színes matematika tudáspróbák
(NAT 2012)

00178/I Színes Matematika. Tankönyv 1. kötet 1. osztály (Nagy-Baló András)
REF00178/I Színes Matematika. Tankönyv 1. kötet 1. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00178/II Színes Matematika. Tankönyv 2. kötet 1. osztály (Nagy-Baló András)

REF00178/II Színes Matematika. Tankönyv 2. kötet 1. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00178/M Színes Képességfejlesztő munkafüzet 1. osztály (Nagy-Baló András)

00178/F Színes Matematika. Tudáspróbák 1. osztály (Nagy-Baló András)

RE00178/K Tanítói kézikönyv a Színes Matematika sorozat 1. osztályos elemeihez (Béres Mária)

RE508 Tanmenetjavaslat a Színes Matematika sorozat 1. osztályos elemeihez (Béres Mária)


2. OSZTÁLY
00278/I Színes Matematika. Tankönyv 1. kötet 2. osztály (Nagy-Baló András)

REF00278/I Színes Matematika. Tankönyv 1. kötet 2. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00278/II Színes Matematika. Tankönyv 2. kötet 2. osztály (Nagy-Baló András)

REF00278/II Színes Matematika. Tankönyv 2. kötet 2. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00278/M Színes Matematika. Képességfejlesztő munkafüzet 2. osztály (Nagy-Baló András)

00278/F Színes Matematika. Tudáspróbák 2. osztály (Nagy-Baló András)

RE00278/K Tanítói kézikönyv a Színes Matematika sorozat 2. osztályos elemeihez (Béres Mária)

RE509 Tanmenetjavaslat a Színes Matematika sorozat 2. osztályos elemeihez (Béres Mária)

3. OSZTÁLY
00378/I Színes Matematika. Tankönyv 1. kötet 3. osztály (Nagy-Baló András)

REF00378/I Színes Matematika. Tankönyv 1. kötet 3. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00378/II Színes Matematika. Tankönyv 2. kötet 3. osztály (Nagy-Baló András)

REF00378/II Színes Matematika. Tankönyv 1. kötet 3. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00378/M Színes Matematika. Képességfejlesztő munkafüzet 3. osztály (Nagy-Baló András)

00378/F Színes Matematika. Tudáspróbák 3. osztály (Nagy-Baló András)

RE00378/K Tanítói kézikönyv a Színes Matematika sorozat 3. osztályos elemeihez (Tóthné Mess Erika)

RE510 Tanmenetjavaslat a Színes Matematika sorozat 3. osztályos elemeihez (dr. Szabó Gézáné)

4. OSZTÁLY
00478/I Színes Matematika. Tankönyv 1. kötet 4. osztály (Nagy-Baló András)

00478/IISzínes Matematika. Tankönyv 2. kötet 4. osztály (Nagy-Baló András)

00478/M Színes Matematika. Képességfejlesztő munkafüzet 4. osztály (Nagy-Baló András)

00478/F Színes Matematika. Tudáspróbák 4. osztály (Nagy-Baló András)

RE511 Tanmenetjavaslat a Színes Matematika sorozat 4. osztályos elemeihez (dr. Szabó Gézáné)

RE00478/K Tanítói kézikönyv a Színes Matematika sorozat 4. osztályos elemeihez (Tóthné Mess Erika)
 

Vissza az oldal tetejére


TÖRÖK-SOROZAT
A Török-féle tankönyvcsalád 1–4. osztályos taneszközei a NAT fejlesztési céljainak és módszertani alapelveinek szem előtt tartásával készült. Évfolyamonként tankönyvek és a hozzájuk tartozó feladatgyűjtemények azonos felépítésben járulnak hozzá az egyes tananyagrészek elsajátításához, illetve gyakorlásához. A tanítói kézikönyvek ötleteket adnak a tanításhoz, a felmérő feladatlapok pedig segítik ellenőrizni a megszerzett ismeretek és az alkalmazási képességeket.

A tankönyvcsalád fő erényei
• Világos szerkezet, könnyű áttekinthetőség.
• Problémamegoldásra és logikus gondolkodásra nevelés.
• A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása életszerű példákon keresztül.
• Érdekes, változatos, tanulásra motiváló feladatanyag.
• Tevékenységen és eszközhasználaton alapuló ismeretek elsajátítására ösztönöz.
• Tantárgyi integrációt valósít meg.
• Új taneszközöket és módszertani újdonságokat is felhasznál.
• Megfogalmazásai pontosak, szakszerűek, ugyanakkor az életkori sajátosságoknak is megfelelnek.

1. OSZTÁLY
00162/I/1 Matematika I. (dr. Török Tamás)

00162/II/1 Matematika II. (dr. Török Tamás)

00162/Fgy Matematika. Feladatgyűjtemény (dr. Török Tamás–Debnárik Gézáné)

00162/F Felmérő feladatlapok A/B. Matematika 1. osztály (dr. Török Tamás–Debnárik Gézáné)


2. OSZTÁLY
00262/I/1 Matematika I. (dr. Török Tamás–Debnárik Gézáné)
00262/II/1 Matematika II. (dr. Török Tamás–Debnárik Gézáné)

00262/Fgy Matematika. Feladatgyűjtemény (dr. Török Tamás–Debnárik Gézáné)

00262/F Felmérő feladatlapok A/B. Matematika 2. osztály (dr. Török Tamás–Debnárik Gézáné)


3. OSZTÁLY
00362/I/1 Matematika I. (dr. Török Tamás–Bognár Péterné)

00362/II/1 Matematika II. (dr. Török Tamás–Bognár Péterné)

00362/Fgy Matematika. Feladatgyűjtemény (dr. Török Tamás–Bognár Péterné)

00362/F Felmérő feladatlapok A/B. Matematika 3. osztály (dr. Török Tamás–Bognár Péterné)

83282 Tanítói kézikönyv. Matematika általános iskola 3–4. osztály (dr. Török Tamás–Bognár Péterné)


4. OSZTÁLY
00462/I/1 Matematika I. (dr. Török Tamás–Bognár Péterné)

00462/II/1 Matematika II. (dr. Török Tamás–Bognár Péterné)

00462/Fgy/1 Matematika. Feladatgyűjtemény (dr. Török Tamás–Bognár Péterné)

00462/F/1 Matematika. Felmérő feladatlapok (dr. Török Tamás–Bognár Péterné)

83282 Tanítói kézikönyv. Matematika általános iskola 3–4. osztály (dr. Török Tamás–Bognár Péterné) 

Tanári segédletek a Török-sorozathoz
RE84233 Tanítói kézikönyv. Szöveges feladatok és tanításuk 1–4. osztály (dr. Török Tamás)

RE84234 Tanítói kézikönyv. Kombinatorikus feladatok és tanításuk 1–4. osztály (dr. Török Tamás)

RE84235 Tanítói kézikönyv. Valószínűségi játékok és statisztikai megfigyelések tanítása 1–4. osztály (dr. Török Tamás)

RE84236 Tanítói kézikönyv. A halmaz-logika témakör tanítása 1–4. osztály (dr. Török Tamás)

RE84237 Tanítói kézikönyv. Az egész számfogalom kialakítása 1–4. osztály (dr. Török Tamás)

RE84238 Tanítói kézikönyv. A törtfogalom kialakítása 1–4. osztály (dr. Török Tamás)

RE84239 Tanítói kézikönyv. Mérések és tanításuk 1–4. osztály (dr. Török Tamás)

RE84240 Tanítói kézikönyv. Relációk, függvények, sorozatok tanítása 1–4. osztály (dr. Török Tamás)

RE84241 Tanítói kézikönyv. Az összeadás és a kivonás tanítása 1–2. osztályban (dr. Török Tamás)


Vissza az oldal tetejére

C. NEMÉNYI-SOROZAT
A C. Neményi-féle tankönyvcsalád a NAT által megfogalmazott alapelvek szerint, egységesen épülő tananyagot tartalmaz 1–4. osztályig. Akik a C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta–Wéber Anikó–Káldi Éva szerzők tankönyveit és munkafüzeteit használják, azok gyermekközpontú, játékos, tapasztalatra épülő, gondolkodást fejlesztő könyvekhez jutnak.

1. OSZTÁLY
11125 Matematika tankönyv 1. osztály (C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta)
NAT 2012
11125/M Matematika munkafüzet 1. osztály 
(C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta) NAT 2012

00125/I/1 Matematika 1. osztály I. kötet (C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta) 
00125/II/1 Matematika 1. osztály II. kötet (C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta)

00125/M/1 Matematika munkafüzet 1. osztály (C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta)

R245 Tanmenetjavaslat Matematika 1–2. osztály


2. OSZTÁLY
11225 .Matematika 2.  Neményi Eszter - Oravecz Márta (NAT2012)
11225/M Matemaitka 2. Munkafüzet Neményi Eszter - Oravecz Márta (NAT2012)

00225/I/1 Matematika 2. osztály I. kötet (C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta)

00225/II/1 Matematika 2. osztály II. kötet (C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta)

00225/M/1 Matematika munkafüzet 2. osztály (C. Neményi Eszter–Sz. Oravecz Márta)

RE245 Tanmenetjavaslat Matematika 1–2. osztály

RE11225 Útjelző 2. Tanári kézikönyv


3. OSZTÁLY
00335/1 Matematika 3. osztály (C. Neményi Eszter–Wéber Anikó)

00335/M/1 Matematika munkafüzet 3. osztály (C. Neményi Eszter–Wéber Anikó)

R013 Tanmenetjavaslat. Matematika 3. osztály


4. OSZTÁLY
00435/1 Matematika 4. osztály (C. Neményi Eszter–Káldi Éva)

00435/M/1 Matematika munkafüzet 4. osztály (C. Neményi Eszter–Káldi Éva)

R058Tanmenetjavaslat Matematika 4. osztály

Vissza az oldal tetejére

A MI MATEKUNK SOROZAT
A kerettanterv követelményeinek és a NAT elvárásainak messzemenően megfelelnek e könyvek.
A kötetek a kis lépések és a folyamatok koncentrikus egymásra épülésének elve alapján készültek, így módot nyújtanak arra, hogy a pedagógus bármelyik évfolyamon elkezdhesse e könyvekből a tanítást. Minden évfolyamon segítik a könyvek a kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítását és a kulcskompetenciák fejlesztését.

A mi matekunk tankönyvcsalád jellemzői
• Gyermekközpontú feldolgozás a kulcskompetenciák alapján.
• Logikai egység, struktúra.
• A folyamatok egymásra épülése.
• Játék – saját élmény – rajzos absztrakció – matematikai modell.
• Egy fogalom többszörös konkretizációja (más-más eszköz, ugyanazon matematikai tartalom).
• Ugyanazon eszköz, modell, különböző matematikai fogalmakhoz rendelve.
• Érdekes, gondolkodtató feladatok.
• Kapcsolat a mindennapi élettel.
• Adatgyűjtésre, búvárkodásra késztető feladatok.
• Kapcsolat más tantárgyak, témakörök között.
• A fontos, megjegyzendő ismeretek kiemelése.
• A matematikai tartalom mélyítése a homogén gátlás figyelembevételével.
• Együttműködési és problémamegoldó képesség fejlesztése.

1. OSZTÁLY
00170/1 A mi matekunk 1. osztály (dr. Rakos Katalin)

REF00170/1 A mi matekunk 1. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00170/F/1 A mi matekunk 1. osztály. Feladatgyűjtemény (dr. Rakos Katalin)

REF00170/F/1 A mi matekunk 1. osztály. Feladatgyűjtemény. Elektronikus tananyag digitális táblához

00170/E/1 A mi matekunk 1. osztály. Felmérő feladatlapok (dr. Rakos Katalin)

R246 Tanmenetjavaslat. A mi matekunk 1. osztály


2. OSZTÁLY
00270/1 A mi matekunk 2. osztály (dr. Rakos Katalin)

REF00270/1 A mi matekunk 2. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00270/F/1 A mi matekunk 2. osztály. Feladatgyűjtemény (dr. Rakos Katalin)

REF00270/F/1 A mi matekunk 2. osztály. Feladatgyűjtemény. Elektronikus tananyag digitális táblához

00270/E/1 A mi matekunk 2. osztály. Felmérő feladatlapok (dr. Rakos Katalin)

R247 Tanmenetjavaslat. A mi matekunk 2. osztály


3. OSZTÁLY
00370/1 A mi matekunk 3. osztály (dr. Rakos Katalin)

REF00370/1 A mi matekunk 3. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00370/F/1 A mi matekunk 3. osztály. Feladatgyűjtemény (dr. Rakos Katalin) 

REF00370/F/1 A mi matekunk 3. osztály. Feladatgyűjtemény. Elektronikus tananyag digitális táblához

00370/E/1 A mi matekunk 3. osztály. Felmérő feladatlapok (dr. Rakos Katalin)

R248 Tanmenetjavaslat. A mi matekunk 3. osztály


4. OSZTÁLY
00470/1 A mi matekunk 4. osztály (dr. Rakos Katalin)

REF00470/1 A mi matekunk 4. osztály. Elektronikus tananyag digitális táblához

00470/F/1 A mi matekunk 4. osztály. Feladatgyűjtemény (dr. Rakos Katalin) 

REF00470/F/1 A mi matekunk 4. osztály. Feladatgyűjtemény. Elektronikus tananyag digitális táblához

00470/E/1 A mi matekunk 4. osztály. Felmérő feladatlapok (dr. Rakos Katalin)

Vissza az oldal tetejére

KI(S)SZÁMOLÓ SOROZAT
A Ki(s)számoló sorozat kötetei rengeteg, módszertanilag felépített, számolást tanító, gyakoroltató feladatot tartalmaznak a gyerekek számára 1. osztálytól egészen 8. osztályos korukig. A Szöveges ki(s)számoló feladatok című, 1–4. osztályosoknak szóló kiadvány matematikai meséiből a diákok megismerhetik a szöveges feladatok megoldásának minden csínját-bínját. A geometriai ismeretek alapozása az alsó tagozaton megkezdődik. A Ki(s)méregető már 3. és 4. osztályban számos érdekes, rajzos feladat megoldásával ismételteti át az iskolában tanultakat, majd a felsősök számára ad gyakorlási lehetőséget. A gyakorlófüzeteket tankönyvtől függetlenül használhatják a diákok.
80183/NAT Ki(s)számoló feladatok 1. osztályosoknak (Ligetfalvi Mihályné)
80184 Ki(s)számoló feladatok 2. osztályosoknak (Ligetfalvi Mihályné)

80185 Ki(s)számoló feladatok 3. osztályosoknak (Gránitzné Ribarits Valéria–Ligetfalvi Mihályné)

80186 Ki(s)számoló feladatok 4. osztályosoknak (Gránitzné Ribarits Valéria–Ligetfalvi Mihályné)

80244 Ki(s)méregető geometriafeladatok 3–4. osztályosoknak (Berkes Klára)

80251/NAT Szöveges ki(s)számoló feladatok 1. osztályosoknak
(NAT2012)
80251 Szöveges ki(s)számoló feladatok 1. osztályosoknak (Ligetfalvi Mihályné–Gombos Irén–Berkes Klára)

80252 Szöveges ki(s)számoló feladatok 2. osztályosoknak (Ligetfalvi Mihályné–Gombos Irén)

80253 Szöveges ki(s)számoló feladatok 3. osztályosoknak (Berkes Klára)

80254 Szöveges ki(s)számoló feladatok 4. osztályosoknak (Berkes Klára)

80306 Gondolkodtató geometriai feladatok 3–4. osztályosoknak (dr. Török Tamás)


Vissza az oldal tetejére

SZÁMOLÓS SZÍNEZŐ SOROZAT
Melyik iskolás ne szeretné a számtant, az olvasást játszva megtanulni? Van rá lehetőség! Adjuk a gyerek kezébe a színezőkönyvet, s mire a végére ér, már felismeri a betűket, megtanul számolni. Az első osztályos füzetek egy-egy történetet dolgoznak fel, amelynek elmesélésével a tanulók szókincse is gyarapodik. A második osztályos füzetek képeiből egy nagy falikép ragasztható össze kiszínezés után.
80182 Számolós színező. Tízes számkör (Ardai Éva–Tényi Katalin)

80189 Számolós színező. Húszas számkör (Ardai Éva–Tényi Katalin)

80219 Számolós színező. Mértékegység-átváltások (Ardai Éva–Tényi Katalin)

80201 Számolós színező. Szorzás (Ardai Éva–Tényi Katalin)

80205 Számolós színező. Osztás (Ardai Éva–Tényi Katalin)


PILÓTA SOROZAT

80389 Zsebpénz. Matematikai-logikai gyakorló (Szabó Ottília)

80391 Focipálya. Matematikai gyakorló a méréshez és a kerület-, területszámításhoz (Balogh Magdolna)

80431 Abakusza műhelye. Matematikai gyakorló a kombinatórikus és a logikai műveletekhez

80432 Bakancsban. Matematikai gyakorló a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez

SZÁMOLJ VELEM! SOROZAT
53467  Számolj velem! Matricás foglalkoztatókönyv 2.
   
53468  Számolj velem! Matricás foglalkoztatókönyv 3. 
  
53469  Számolj velem! Matricás foglalkoztatókönyv 4.


PONTSZÁMOLÓ SOROZAT (Karen Bryant-Mole)

A Pontszámoló foglalkoztatókönyvek színes, változatos feladatokon keresztül mutatják be az izgalmas, titokzatos természetet, a különleges állatokat, a ritka járműveket, masinákat és a számtalan fajta dinoszauruszt. Két kedves figura, Cicus és Egérke segít felfedezni mindezeket a gyerekeknek úgy, hogy kérdéseket tesznek fel, információkat adnak meg, így teszik kíváncsivá őket. A számozott pontok összekötése után láthatóvá válnak az addig rejtett különleges gépek, növények, állatok. A gyerekek a számok sorbarendezése után pontról pontra haladnak, számolnak, számsorokat alkotnak. A képességfejlesztő foglalkoztatókönyvek célja a kézügyesség (finommotorika), a megfigyelő- és számolási képesség fejlesztése.

53462 Pontszámoló - Állatok  
53463 Pontszámoló - Dinoszauruszok

53464 Pontszámoló - Masinák
   
53465 Pontszámoló - Természet


KULCS A KOMPETENCIÁHOZ SOROZAT
A „Kulcs a kompetenciához” sorozat az oktatás eredményességét, hatékonyságát növelő szakmai törekvések mindennapi megvalósításában vállal fontos szerepet. A hivatalos mérőlapok feladattípusainak különféle algoritmusok szerint felépített gyakoroltatásával kínál segítséget diákoknak és pedagógusoknak.
A munkafüzetek feladatai az Országos készség- és képességmérés, illetve az Országos kompetenciamérés tesztjeinek összeállítási szempontjait követik. Ennek során két alapvető dimenzió érvényesül:
• egyrészt a tananyagban is szereplő tartalmi területek követik egymást,
• másrészt a különféle (a mérésekben és a mindennapi fejlesztő munkában szerepet játszó) gondolkodási műveletek   alkotnak rendszert.

A feladattípusok arányai viszont a mérésekétől eltérőek, hiszen egy munkafüzet felhasználása sokkal szélesebb körű, mint egy felmérőé:
• az egyszerű feleletválasztásos feladatok, igaz-hamis típusú feladatok, rövid választ igénylő, nyílt végű feladatok mellett nagyobb teret kapnak a többlépéses, hosszabb kifejtést igénylő feladatok;
• s a tesztekhez képest többletet jelentenek a „mit kérdeztünk?” típusú feladatok, melyek önálló, felfedező gondolkodásra ösztönözve nagyobb szabadságot, többféle utat biztosítanak a gondolkodási műveletek, a kreativitás fejlesztésében.
A sorozat elemei tankönyvfüggetlenek (miként az országos/nemzetközi mérések is), ugyanakkor figyelembe veszik a NAT-ot, az életkori sajátosságokat – ezért bármely tankönyv/tanterv/módszer mellett tanító pedagógus használhatja.
Alapelvük a tudásfelépítés képességének kialakítása, ezért otthoni feldolgozásra is kiválóan alkalmasak.
Reményeink szerint a munkafüzetek használatával jelentősen javulnak az országos mérések eredményei.

80424 Szövegértés – Matematika 4. (Kissné Fodor Annamária)


TANESZKÖZÖK

80394 Faliképek a matematikához 1. osztály

80443 Faliképek a matematikához 1–4. osztály

80393 Számolókártya 1. osztály

LAPOT KÉRÜNK!


Vissza az oldal tetejére