Kémia

PANORÁMA SOROZAT
KECSKÉSNÉ-SOROZAT

PANORÁMA SOROZAT
A Panoráma sorozat a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó legújabb fejlesztése. A négy természettudományos tantárgy (biológia, földrajz, fizika, kémia) tanításához kínál a 7. és 8. évfolyamon egységes arculatú, összehangolt tartalmú tankönyveket és feladatgyűjteményeket, valamint tanári segédleteket, és internetes támogatottságot.
A sorozat használói olyan kiadványokat alkalmazhatnak tanári munkájuk során, amelyek:
• az aktív tanulást mozgósítják az ismeretek azonnali feldolgoztatása által, mivel kettőt adnak az egyben: tankönyvet és feladatsorokat,
• újszerű, fiatalos megjelenésűek, színes fotókkal, modern tipográfiával készültek, mely felkelti a diákok kíváncsiságát a tantárgyak iránt,
• spirálfüzetes kivitelükkel, szimbolikus módon is az aktív feldolgozásra buzdítanak,
• az egyes leckék áttekinthető felépítésűek, a törzsanyagot tömör vázlatpontokba szedve ismertetik, ezzel segítik a lényegkiemelés technikájának elsajátítását,
• felzárkóztató modulokat tartalmaznak valós tanulói kérdésekre válaszolva,
• emelt szintű feladatokat adnak a tehetséggondozáshoz,
• megfelelnek a kompetenciafejlesztés követelményeinek, mivel az egyes leckékhez közvetlenül kapcsolódnak szövegértési, internetes és idegen nyelvi kompetenciákat fejlesztő feladatok is.
Hatalmas háttérbázissal áll tanár és tanuló rendelkezésére a Kiadó honlapjáról elérhető Panoráma honlap, ahol további érdekes feladatokat, aktuális, a tantárgyakhoz kapcsolódó linkgyűjteményt találhatnak az érdeklődők.
Folyamatosan készülnek a tankönyvekhez kapcsolódó multimédiás eszközök, többek között interaktív táblás anyagok is.
A tankönyvekhez ingyen járnak a Témazáró feladatlapok, megvásárolhatók a Tanári kézikönyvek, internetről letölthetők az Útmutatók és tanmenetjavaslatok.
A sorozathoz készült egy – a négy tartárgy főbb fogalmait egybefoglaló, 320 oldalas, négyszínnyomású, színvonalas megjelenésű – Természettudományi Enciklopédia, amelyből osztálynyi megrendelés esetén egyet ingyenesen megkap személy szerint a tanár.

00790 Kémia 7. (Csermák Mihály)
REF00790 Kémia 7. Elektronikus tananyag a digitális táblához

00790/F Kémia 7. Feladatgyűjtemény (Főző Attila László)
R00790 Témazáró feladatlapok. Kémia 7. (Csermák Mihály)
– A tankönyvhöz ingyenesen biztosítjuk.
Interaktív feladatok. Kémia 7.

RE00790 Útmutató és tanmenetjavaslat. Kémia 7. (doc)
RE00790 Útmutató és tanmenetjavaslat. Kémia 7.
(pdf)
00890/K Tanári kézikönyv a Panoráma sorozat kémiakönyveihez és feladatgyűjteményeihez (Csermák Mihály–Főző Attila László)

00890 Kémia 8. (Csermák Mihály)
00890/F Kémia 8. Feladatgyűjtemény (Főző Attila László)

R00890 Kémia 8. Témazáró feladatlapok (Csermák Mihály)
– A tankönyvhöz ingyenesen biztosítjuk.
RE00890 Útmutató és tanmenetjavaslat. Kémia 8. (doc)
RE00890 Útmutató és tanmenetjavaslat. Kémia 8. (pdf)
00890/K Tanári kézikönyv a Panoráma sorozat kémiakönyveihez és feladatgyűjteményeihez (Csermák Mihály–Főző Attila László)

80430 Természettudományi enciklopédia (Dombovári László–dr. Kisfaludi Andrea–dr. Lóczy Dénes–Fazakas Andrea)
Differenciáló feladatok a Panoráma Természettudományi enciklopédiához
 
(a 7. évfolyam számára)

A kémia tantárgyhoz kapcsolódó további hasznos weboldalak címei
Angol szógyűjtemény a Panoráma sorozathoz

Szaktanári kérdéssorok a Panoráma Kémia sorozathoz
(ppt)
Animációk a Panoráma sorozathoz

Interaktív feladatok a Panoráma Kémia sorozathoz

Az elemek periódusos rendszere. Az elemek felhasználási területe és előfordulásuk a természetben.

Vissza az oldal tetejére

KECSKÉSNÉ-SOROZAT
Az átdolgozott Kecskésné-könyvek négyszín-nyomásúak, tananyaguk pedig a mai gyerekek érdeklődésének megfelelően kisebb, a hétköznapi élethez jobban kapcsolódik. A szakmailag pontos, mégis gyerekbarát könyvek differenciálásra is alkalmasak. A leckék végén található összefoglalások segítik a gyors ismétlést. A tankönyvek egyszerűen elvégezhető kísérletekre hivatkoznak, és ezek színes fotói is megtalálhatók a könyvekben.
Kecskés Andrásné 2005-ben elnyerte a TANOSZ által adományozott Érdemes tankönyvíró címet.

00777/1 Kémia 7. Kecskés Andrásné–Rozgonyi Jánosné

REF00777 Kémia 7. Elektronikus tananyag digitális táblához
F00777/1 Interaktív flipbook. Kémia 7.
00777/M/1 Kémia 7. Munkafüzet Kecskés Andrásné–Rozgonyi Jánosné

00777/E/1 Kémia 7. Ellenőrző feladatlapok Kecskés Andrásné
R266 Útmutató és tanmenetjavaslat a Kecskésné-könyvekhez

00877/1 Kémia 8. (Kecskés Andrásné–Rozgonyi Jánosné–Kiss Zsuzsanna)
REF00877 Kémia 8. Elektronikus tananyag digitális táblához
00877/M/1 Kémia 8. Munkafüzet (Kecskés Andrásné–Rozgonyi Jánosné)
00877/E/1 Kémia 8. Ellenőrző feladatlapok (Kecskés Andrásné)
R390 Útmutató és tanmenetjavaslat a Kecskésné-könyvekhez

Vissza az oldal tetejére