Magyar nyelv

KARAKTER SOROZAT ÚJ
BESZÉD ÉS ÍRÁS
MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
TAKÁCS ETEL-SOROZAT
HELYESÍRÁS
KULCS A KOMPETENCIÁHOZ SOROZAT


BESZÉD ÉS ÍRÁS
Az új magyar nyelvi és kommunikációs tankönyvcsalád az új igényekhez alkalmazkodva előtérbe helyezi a készség- és képességfejlesztést, lehetőséget nyújt változatos munkaformák alkalmazására. Korszerű tipográfiájával, játékosságával, gazdag kiegészítő köteteivel garantáltan a pedagógusok, diákok kedvence lesz.
Mi jellemzi a tankönyvcsaládot?
A folyamatos fejlesztés lehetősége, a funkcionális szemlélet érvényesülése.
Gyermekközpontúság.
Korszerűség.
Játékosság, humor.
Változatos munkaformák alkalmazása.
A NAT-nak és az új típusú érettséginek megfelelő tankönyvek.
Hosszabb kipróbálási szakasz a bevezetés előtt.
Színes, gyermekbarát taneszközök.
Miben lesz új a Beszéd és írás című tankönyvcsalád tartalma?
Hangsúlyos szerepben a kommunikáció, a szövegértés, a szövegalkotás, a tanulási képesség fejlesztése.
Az ismeretanyag csökkentése.
Lehetőség az irodalmi neveléssel való integrálásra.
Kapcsolatok a drámapedagógiával, a művészetekkel.
Az információs-kommunikációs technikák lehetőségeinek beépítése.
Különféle típusú és változatos tartalmú szövegek.
Sok mozgásos, játékos feladat.
Milyen papír alapú taneszközöket tartalmaz a tankönyvcsalád?
Színes munkáltató tankönyv.
Színes munkafüzet.
Feladatlap.
Tanári kézikönyv módszertani ötlettárral, feladatmegoldásokkal.
Milyen digitális taneszközöket tervez a kiadó a tankönyvcsaládhoz?
CD gazdag hang- és képanyaggal.
Elektronikus gyakorlóanyag, játékok, kiegészítő ismeretek a diákoknak.
Saját honlap a pedagógusoknak: óravázlatok, kiegészítő ismeretek, tanmenetek, feladatsorok, feladatlapok, szöveggyűjtemény, kelléktár.
Tanítási tervek interaktív táblára.

Antalné dr. Szabó Ágnes és dr. Raátz 2005-ben elnyerte a TANOSZ által adományozott Érdemes tankönyvíró címet.
Az Anyanyelv-pedagógia című folyóirat 2009. 1. számában megjelent cikk a Beszéd és írás sorozatról.
A cikk szerzője Csákberényiné dr. Tóth Klára főiskolai docens Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Anyanyelvi és Irodalmi Tanszék, Debrecen
 

NAT 2012-es KIADVÁNYOK

00554/NAT Antalné dr. Szabó Ágnes-dr. Raátz Judit: Beszéd és írás 5. 

 

 

 

 

00654/NAT Antalné dr. Szabó Ágnes-dr. Raátz Judit: Beszéd és írás 6.

 

 

 

 

 

NAT2007-es KIADVÁNYOK

00554 Beszéd és írás. Tankönyv az 5. évfolyam számára. (Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit)
F00554 Interaktív flipbook. Beszéd és írás 5.
00554/M Beszéd és írás. Munkafüzet az 5. évfolyam számára. (Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit)
00554/F Beszéd és írás. Feladatlapok az 5. évfolyam számára. (Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit)

00554/K Beszéd és írás. Tanári kézikönyv 5. évfolyam  (Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit–Zuborné Sallai Márta)
RE859 Útmutató és tanmenetjavaslat a Beszéd és írás 5. évfolyam című tankönyvhöz

Megoldások a Beszéd és írás sorozat 5. évfolyamos elemeihez (00554, 00554/M, 00554/F)


00654/NAT Beszéd és írás 6. NAT2012   Mintaoldalak
00654/M/NAT Beszéd és írás 6. Munkafüzet  NAT2012
  Mintaoldalak
00654 Beszéd és írás. Tankönyv a 6. évfolyam számára. (Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit)

00654/M Beszéd és írás. Munkafüzet a 6. évfolyam számára. (Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit)

00654/F Beszéd és írás. Feladatlapok a 6. évfolyam számára. (Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit)

00654/K Beszéd és írás. Tanári kézikönyv 6. évfolyam (Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit–Zuborné Sallai Márta)
RE860 Útmutató és tanmenetjavaslat a Beszéd és írás 6. évfolyam című tankönyvhöz

Megoldások a Beszéd és írás sorozat 6. évfolyamos elemeihez (00654, 00654/M, 00654/F)
 

00754 Beszéd és írás. Tankönyv a 7. évfolyam számára (Antalné Szabó Ágnes–Raátz Judit)
RE946 Útmutató és tanmenetjavaslat a Beszéd és írás 7. évfolyam című tankönyvhöz
Megoldások a Beszéd és írás sorozat 7. évfolyamos tankönyvéhez (00754)

 
Vissza az oldal tetejére

 
TAKÁCS ETEL-SOROZAT
A Takács Etel-könyvek átdolgozásánál célunk az volt, hogy a tankönyvsorozat erényeit megőrizzük, a szükséges átalakításokat pedig úgy hajtsuk végre, hogy szervesen illeszkedjenek a régi részekhez. Változatlanul hagytuk a könyvszerkezetet, a módszertani megoldásokat, a pedagógiai elveket, a kristálytiszta és egységes fogalmi apparátust. Ugyanakkor az új tantervnek megfelelően az egyes évfolyamok között átcsoportosításokat hajtottunk végre, valamint a klasszikus grammatikai tananyagot kiegészítettük kommunikációs és szövegtani részekkel.
Az időközben bekövetkezett szakterminológiai változásokat is követtük. Külön hangsúlyt helyeztünk a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére. A könyvtári ismeretek bekerültek az elméleti tananyagba is.
00503-603/5 A magyar nyelv könyve 5–6. (Takács Etel)

00503/M/3 Magyar nyelvi munkafüzet 5. (Takács Etel)

00503/F/2 Magyar nyelvi feladatlapok 5. (Takács Etel)

R00503 Útmutató Takács Etel A magyar nyelv könyve 5–6. című tankönyvéhez, 5. osztály

RE616 Tanmenetjavaslat Takács Etel nyelvtankönyvéhez. 5. osztály

00603/M/3 Magyar nyelvi munkafüzet 6. (Takács Etel)

00603/F/2 Magyar nyelvi feladatlapok 6. (Takács Etel)

RE616/A Tanmenetjavaslat Takács Etel nyelvtankönyvéhez. 6. osztály

00703-803/5 A magyar nyelv könyve 7–8. (Takács Etel)
00703/M/2 Magyar nyelvi munkafüzet 7. (Takács Etel–Török Imre)

00703/F/2 Magyar nyelvi feladatlapok 7. (Takács Etel)

RE618 Tanmenetjavaslat Takács Etel nyelvtankönyvéhez. 7. osztály

00803/M/2 Magyar nyelvi munkafüzet 8. (Takács Etel–Török Imre)

00803/F/2 Magyar nyelvi feladatlapok 8. (Takács Etel–Török Imre)

RE618/A Tanmenetjavaslat Takács Etel nyelvtankönyvéhez. 8. osztály


Vissza az oldal tetejére


HELYESÍRÁS
80317 Gyakoroljuk a helyesírást! 5. (H. Tóth István)

08073/3 Helyesírásunk. Szabályzat és szójegyzék. (Fábián Pál–Graf Rezső–Szemere Gyula)

53363 Írás–kultúra–felelősség. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2000–2001. (Antalné Szabó Ágnes)

 

KULCS A KOMPETENCIÁHOZ SOROZAT
A „Kulcs a kompetenciához” sorozat az oktatás eredményességét, hatékonyságát növelő szakmai törekvések mindennapi megvalósításában vállal fontos szerepet.
A munkafüzetek feladatai az Országos készség- és képességmérés, illetve az Országos kompetenciamérés tesztjeinek összeállítási szempontjait követik. Ennek során két alapvető dimenzió érvényesül:
• egyrészt a tananyagban is szereplő tartalmi területek követik egymást,
• másrészt a különféle (a mérésekben és a mindennapi fejlesztő munkában szerepet játszó) gondolkodási műveletek alkotnak rendszert.
80424 Szövegértés – Matematika 4. (Kissné Fodor Annamária)

80425 Szövegértés 6. (Csizmarik Ágnes – Kovács Edit)

80427 Szövegértés 8. (Csizmarik Ágnes – Kovács Edit)

Vissza az oldal tetejére