RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

 

MŰELEMZÉS MÁSKÉPP
A kiadvány azokat a műalkotásokat mutatja be röviden, jó minőségű reprodukciók közlésével, melyeket a kerettanterv megismertetésre, elemzésre ajánl az egyes évfolyamokon. Egy műalkotás megismeréséhez a látvány mindenki által felismerhető elemeiből kell kiindulni. Mindenki képes arra, hogy néhány mondatot megfogalmazzon egy műtárgyról, ha feltárják előtte ezt a lehetőséget. Ehhez az egyszerű, de számos tanuló számára mégis nehéznek tűnő feladathoz nyújt segítséget az elemző füzet.

11553 Műelemző 5-8.
(NAT2012) Mintaoldalak

 

 

 

 

 

NAT2007-es KIADVÁNYOK

00553 Műelemző 1. Az őskortól az ókori Rómáig Fekete Ilona–Radák Juca–Rákos Katalin
RE575 Útmutató a Műelemző 1. kötethez Radák Juca
00553/CD Műelemző  1–2. Képgyűjtemény az 5–6. évfolyam számára Fekete Ilona–Radák Juca–Rákos Katalin

00653 Műelemző 2. Az ókereszténykortól a reneszánszig Fekete Ilona–Radák Juca–Rákos Katalin
RE576 Útmutató a Műelemző 2. kötethez Rákos Katalin
00553/CD Műelemző 1–2 Képgyűjtemény az 5–6. évfolyam számára Fekete Ilona–Radák Juca–Rákos Katalin


00753 Műelemző 3. Fekete Ilona–Radák Juca–Rákos Katalin

RE648 Útmutató a Műelemző 3. kötethez Fekete Ilona–Radák Juca–Rákos Katalin 
 
00853 Műelemző 4. Fekete Ilona–Radák Juca–Rákos Katalin

RE652 Útmutató a Műelemző 4. kötethez Fekete Ilona–Radák Juca–Rákos Katalin

 

 A vizuális kultúra és vele a vizuális kommunikáció sajátságos tankönyvei alkotják a teljes sorozatot. Sikerrel használhatóak a hagyományos iskolaszerkezettől eltérő 6 és 8 osztályos gimnáziumi képzésben, de az egyes köteteket ajánljuk figyelmébe azoknak a pedagógusoknak is, akik tantárgyukat magas színvonalon kívánják tanítani az általános iskolában.
 
RAJZ 6–8 OSZTÁLYOS GIMNÁZIUMOKNAK
13152/2 Rajz a nyolcosztályos gimnáziumok I–IV. osztályának, 10–14 éves tanulóknak László Enikő

13255 Rajz a nyolcosztályos gimnáziumok V–VII. osztályának, 15–17 éves tanulóknak László Enikő

13153 Művészettörténet a nyolcosztályos gimnáziumok I–IV. osztályának, az általános iskola felsõ tagozatos tanulóinak Herendi Miklós
A készlet erejéig forgalmazzuk!
13253 Művészettörténet a nyolcosztályos gimnáziumok V–VI. osztályának, az általános iskola felsõ tagozatos tanulóinak Herendi Miklós
A készlet erejéig forgalmazzuk!
13353 Művészettörténet a nyolcosztályos gimnáziumok VII. osztályának, a 17 éveseknek Pataki Gábor

R141 Javasolt tanmenet a rajz, a művészettörténet és a népművészet tanításához

  

ÁLTALÁNOS ISKOLA – VIZUÁLIS KULTÚRA
A Tér-forma-szín című tankönyv a kerettanterv követelményei mellett olyan témákat érint, amelyek szorosan kapcsolódnak a vizuális alapműveltséghez, ezáltal érintik a képző- és építőművészet, a népművészet és a tárgykultúra legfontosabb alkotásait. A tankönyv ahhoz segíti hozzá a tanulókat, hogy a módszeres és rendszeres vizuális nevelés által, a folyamatos elkészülés, a képekkel való ismerkedés során nyitottá váljanak a művészetekre.

00521 Tér-forma-szín. Rajz és vizuális kultúra az általános iskola felső tagozata számára Környeiné Gere Zsuzsa–Reegnné Kuntler Teréz

R161 Útmutató és tanmenetjavaslat a Tér-forma-szín című tankönyvhöz


AJÁNLAT
80272 A térlátás iskolája Nagy Barnabás

83303 Múzeum az iskolatáskában Dr. Vásárhelyi Tamás–Sinkó István

53379 Zsolnay-épületkerámiák Budapesten Mattyasovszky Zsolnay Tamás–Vécsey Esther–Vízy László