Természetismeret

PANORÁMA SOROZAT
MEGÚJULÓ TERMÉSZETISMERET SOROZAT

 

TERMÉSZETISMERET SOROZAT

NAT2012-es KIADVÁNYOK

11543 Természetismeret 5.
Hartdégenné Rieder Éva-Rugli Ilona-Csákány Antalné - NAT 2012

 

 

 11543/M Természetismeret munkafüzet 5.

Hartdégenné Rieder Éva-Rugli Ilona-Csákány Antalné - NAT 2012

 

 

 

 11543/F Természetismeret témazáró feladatlapok 5
.
Rugli Ilona - NAT2012

 

 


11643 Természetismeret 6. Csákány Antalné-Dombovári László-Hartdégenné Rieder Éva - NAT2012
 

 

 

 


11643/M Természetismeret munkafüzet 6.
Csákány Antalné - Dombovári László - Hartdégenné Rieder Éva-  NAT2012

 

 

 

 

NAT2007-es KIADVÁNYOK

00543 Természetismeret 5. (Hartdégenné Rieder Éva–dr. Köves József–Rugli Ilona)
REF00541 Természetismeret 5. Elektronikus tananyag digitális táblához
00543/M Természetismeret munkafüzet 5. (Hartdégenné Rieder Éva–dr. Köves József–Rugli Ilona)

00541/F Témazáró feladatlapok 5. (Rugli Ilona)

R231 Tanmenetjavaslat a Természetismeret az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz

83310 Tanári kézikönyv a természetismeret tanításához (Hartdégenné Rieder Éva)


00641 Természetismeret 6. (Hartdégenné Rieder Éva–dr. Köves József)

00641/1 Természetismeret 6. (Hartdégenné Rieder Éva–dr. Köves József)

REF00641/1 Természetismeret 6. Elektronikus tananyag digitális táblához
F00641/1 Interaktív flipbook. Természetismeret 6.
00641/M Természetismeret munkafüzet 6. (Hartdégenné Rieder Éva–dr. Köves József)

00641/F Témazáró feladatlapok 6. (Rugli Ilona)

R252 Tanmenetjavaslat a Természetismeret 6. című tankönyvhöz

PANORÁMA SOROZAT
00589 Természetismeret 5. (Tibély András)
00589/F Természetismeret 5. Feladatgyűjtemény (Erdei Edina)
R00589 Természetismeret 5. Témazáró feladatlapok (Erdei Edina)

RE958 Útmutató és tanmenetjavaslat. Természetismeret 5. (00589)

00689 Természetismeret 6. (Tibély András)
00689/M Természetismeret 6. munkafüzet (Erdei Edina)
00689/F Természetismeret 6.  Feladatgyűjtemény (Rebák Sándor)
R00689 Természetismeret 6. Témazáró feladatlapok (Erdei Edina)
RE959 Útmutató és tanmenetjavaslat. Természetismeret 6. (00689)
00689/K – Tanári kézikönyv a Panoráma sorozat természetismeret könyveihez és feladatgyűjteményeihez (Dr. Treiber Pálné – Erdei Edina)

80430 Természettudományi enciklopédia (Dombovári László–dr. Kisfaludi Andrea–dr. Lóczy Dénes–Fazakas Andrea)
Differenciáló feladatok a Panoráma Természettudományi enciklopédiához  (a 7. évfolyam számára)
 

MEGÚJULÓ TERMÉSZETISMERET SOROZAT
Az 5–6. évfolyam számára készült új természetismereti tankönyvcsaládunk a NAT 2003 és a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Műhelyének kerettanterve alapján készült. Tervezésénél figyelembe vettük a pedagógusok ötleteit, javaslatait, hogy az adott korosztálynak megfelelő megjelenéssel, módszertani segédletekkel, ábrákkal segítsük a tanár és a diák munkáját. Új tipográfiai ábrák, fotók, sok érdekesség, differenciált kérdések, fogalommagyarázatok, fogalomtár és a három kiadvány pontosabb összehangolása segíti a tanulási és tanítási folyamatot. Emellett megjelentetünk egy DVD-t, amely 20 rövid (ötperces) kisfilmben mutatja be hazai társulásaink legjellemzőbb élőlényeit.

00541/1 Természetismeret 5. (Csákány Antalné–Hartdégenné Rieder Éva–Rugli Ilona)

REF00541/1 Természetismeret 5. Elektronikus tananyag digitális táblához

RE00541/1 Útmutató és tanmenetjavaslat a Természetismeret 5. c. tankönyvhöz
F00541/1 Interaktív flipbook. Természetismeret 5.
00541/M/1 Természetismeret 5. munkafüzet (Csákány Antalné–Hartdégenné Rieder Éva–Rugli Ilona)
00541/F/1 Természetismeret 5. témazáró feladatlapok (Rugli Ilona)
00541/DVD Természetismeret. Az erdők, rétek, vizek és vízpartok élővilága. Oktatási segédanyag általános iskolásoknak a "Hazai tájak élővilága" anyagrészhez. Rendező: Kormos Ildikó–Moldoványi Judit

00641/2 Természetismeret 6. (Hartdégenné Rieder Éva–Csákány Antalné)

RE00641/2 Útmutató és tanmenetjavaslat a Természetismeret 6. c. tankönyvhöz
00641/M/2 Természetismeret 6. munkafüzet (Hartdégenné Rieder Éva–Csákány Antalné)
00641/F/2 Természetismeret 6. témazáró feladatlapok (Rugli Ilona)
.